Opdaterede regler for dysten

De fremmødte fra Tabu,Ruths,Sushimania,La Locanda,Bühlmann,Fusion,Mortens Kro tilmeldte sig alle Bedst i Nordjylland sæson 2018-19 og godkendte alle det reviderede regelsæt

Forsamlingen drøftede  og fandt, at det ville være hensigtsmæssigt med en i forvejen fastlagt datoplan for afholdelse af alle dyster. Denne udarbejdes meget snart, efter at tilmelding er indløbet fra de der ikke har nået at tilmelde sig til intro-mødet.
De foretrukne ugedage for dyserne er onsdage eller torsdage ( måske i visse tilfælde tirsdag anvendelig)
Tidsplanen for indledende rundes afvikling er  udvidet med 14 dage, således at indledende runde er afsluttet senest 15 februar 2019.
Der indledes en intern runde for fremskaffede af nogle regionale sponsorater gerne a kr 5000,00 eller måske en totalsponsor for hele forløbet.
Det blev drøftet om ikke gæsteprisen pr arrangement kunne fastfryses. Man mente at det kunne lette markedsføringen og forslag af billetter,
Det blev besluttet at forstærke at det samme setup for afviklingen af dysterne de 2 restauranter imellem fik større gennemslagskraft.
Efter drøftelse fremkom beløbet 1200,00 som passende for indledende runde, 1400 for efterfølgende runde og 1600 for semifinale.
Finale prisen afventer beslutning fra de 2 finalister.
Finalen afvikles på neutral grund.
Mht dommer håndtering følges regelsættet og der var tilslutning til, at dommerbordet  i denne sæson gav en kort orientering omkring punktet Mad&Vin match efter den enkelte dyst / resultat var offentliggjort.
Herved blev publikum og restaurant mere delagtiggjort i dystens elementer og hvad dommerne havde vægtet.
Dommerbordet får også i sæson 2018-19 mulighed for at trække på NORDJYSKES 2 anmeldere. Jakob Kanna Bjerregaard har overfor BC tilkendegivet at konkurrencen i kommende sison vil blive fulgt endnu mere intenst ens forrige sæson i forhold til lokalaviser og hovedavis.