Dystens forløb

”Bedst i Nordjylland 2017-18” 

Restaurant-dyst .

Op til 16 restauranter dyster om at blive “Bedst i Nordjylland”

Introduktionsmøde afholdt  21 September 2017 kl 10.30 på Strandhotellet, Blokhus.

Hvem deltog: Ruths Hotel, Strandingskroen, Strandhotellet Blokhus, Tabu, Mortens Kro, Musikkens Spisehus, La Locanda, San Giovanni.

 Der var gennemgang af initiativet og samtlige tilstedeværende besluttede at tilmelde sig  den kommende dyst efter nedenstående regelsæt.

HVEM KAN DELTAGE : TILMELDING / i ædel kappestrid i 2017:

Alle optagne restauranter I Den danske Spiseguide kan tilmelde sig.

Der stilles derudover 2 wild cards til rådighed for ikke optagne.

LODTRÆKNING foregår d. 13 november kl 12.00 på San Giovanni

Lodtrækning   til den indledende runde foregår mellem de tilmeldte. Der er offemtlig adgang til at overvære lodtrækningen.

1)  den først udtrukne vælger hjemme eller ude bane til den fælles performance.

2) Der aftales indbyrdes samme set up for dysten i antal retter /antal vine) .

Ved hvert arrangement stilles værdien af 4 pladser pr restaurant  til arrangørdisposition for adm inistration o a omk, præmieandel etc.

Desuden er dommerbordets deltagerne u.b.

Vindere af indledende runder, der afholdes i perioden november 2017 –jan. 2018 mødes i 4 kvartfinaler (februar/marts)

Semifinaler afholdes over 2 arrangementer marts/april 2018.

FINALEN AFHOLDES PÅ NEUTRAL RESTAURANT I april/maj 2018, aftales senere.

Vinderen får kr 25.000 og den anden finalist får 15.000.(*)

Der udstedes diplomer og diplom også til hele konkurreforløbets bedste  snacks/appetizers, forret, hovedret, ost/sødt.

Uvildigt dommerpanel (Den danske Spiseguide ansvar)udpeger vinderne med efterfølgende åben intern formidling af resultat.

XXX, oplyses senere

XXX, oplyes senere

BENT CHRISTENSEN, redaktør Den danske Spiseguide

Arrangør: BOOKFORCOOKS/BENT C Forlag  Aps

 

ØKONOMIEN vedr gennemførelsen /sikring af gennemførelsen og til  dækning af omk til adm og markedsføring, jury omk. præmier o lign. søges først og fremmest dækket ved sponsorbidrag. 

Hver enkelt deltager må her udvise aktivitet.

Praktik:

Tilmelding ledsages af indbetaling af kr 400,00 ex moms 

 (til produktion af div material o. a. omk. i forbindelse m opstart) 

Afvikling:

Konkurrence afvikling: 2017
tilmelding INDTIL lodtrækning d 13 nov. indledende matcher nov 2017-februaruar 2018 : kvartfinaler /semifinaler
: februar /marts 2018, FINALE: april/maj på neutral grund.

TILMELDING. Overfør kr 400,00 + moms, 500,00 til

konto 2750 0342 211 631 BooksforCooks/Bent C Forlag Aps * Ringstedvej 93 * 4690 Haslev

DELTAGERE skal have postnr adresser  i Region Nordjylland.

Gæstepris for indledende matcher samt semifinaler fastsættes alene af de medvirkende restauranter, indtægt deles 50/50 mellem dem, råvarer er den enkelte restaurants omkostning.

Hver restaurant stiller 4 gæstepladser/alt værdien pr event til fri disposition for Booksforcooks.dk,

Finalearrangementerne samme formel dog stilles her 2 x 6 pladser til fri rådighed for arrangøren incl. presseinvitationer

BOOKSFORCOOKS/BENT C FORLAG ApS BENT CHRISTENSEN

 

(*)

De deltagende restauranter har i fællesskab besluttet, at der i år ikke forventes præmiebeløb udbetalt for finalepladserne. De finder, at æren ved at være finalist er det vigtigste, ikke pengebeløb.